Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Årsmøtet 2016

Årsmøtet ble avholdt på Scandic Vadsø hotel mandag 29. februar.

Det var 19 medlemmer til stede. Innledningsvis ble det gitt en informasjon fra Varanger Golfpark angående situasjonen vedrørende overtakelsen av anlegget. Kort oppsummert går dette på at alt er i rute. Vi vil formellt overta anlegget i disse dager, bestille kunstgress og legge dette til våren sammen med nytt vanningsanlegg. det er gjort en formidabel jobb av Golfparken for at dette nå går i orden.

Det ble på årsmøtet etterspurt noe bedre informasjon i prosessen. Dette er noe som er klubbens ansvar og styret i klubben vil håndtere dette ovenfor medlemmene. 

Klubben leverte ett positivt regnskap på litt over 40.000,- for 2015 og har fått Finnmarksmestere både i herre og dameklassen med Johannes Betsi og Gunilla Hofvander.

Knut Busk går av som leder og erstattes av Jens Betsi. Det nye styret består foruten Jens Betsi av Per Ivar Harila, Norunn Harila, Kjell Eliassen, Martin Pedersen og anne Lise Berg. Varamedlemmer er Ragnhild Evjen og Knut Roar Harila    

 protokoll årsmøte 29. februar

det ble også etterspurt protokoll fra ekstrordinært årsmøte i sommer, Vedtaket er publisert tidligere , men legger nå ut selve protokollen :

protokoll ekstraordinært åsmøte 24.juni 2015

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer