Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

ÅRSMØTET I VARANGER GOLFKLUBB 15.04 2021 KL 18.00 AVVIKLES DIGITALT

Styret har i tråd med sin tildelte myndighet fattet beslutning om at årsmøtet 2021 avvikles digitalt i tråd med idrettsforbundets bestemmelser/tilrådninger 

Det digitale årsmøtet avvikles ved bruk av Teams som det nå er anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Bakgrunnen for styrets beslutning er ønsket om å i størst mulig grad ivareta de smittevernmessige hensyn.

Saksliste og sakspapirer ligger vedlagt her 

Styret har i tråd med retningslinjene for digitale årsmøter fastsatt følgende regler for årsmøtet:

 1.  Ethvert medlem som ønsker å delta på det digitale årsmøtet må bekrefte deltakelse ved å godta invitasjonen som er sendt ut.
 2.  Påmeldingsfristen løper fram til 14.04 2021 kl 12.00 (merk !!)
 3.  Spørsmål og forslag som ønskes tatt opp oppfordres sendt inn på forhånd. Det vil lette gjennomføringen av møtet betydelig

 4.  Påminnelse til årsmøtet vil bli sendt ut innen 13.04 2021 kl 18.00, altså 2 dager før årsmøtet.
 5.  For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se vedtekter for Varanger golfklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt styrets leder Jens R Betsi
 6.  Deltakelse på digitalt årsmøte oppnås ved å bruke linken

Ny pro-shop med demo av Callaway

proshop

Taket montert i det nye klubbhuset

Denne helga ble det montert opp tak i det nye klubbhuset. Med nøyaktig grunnarbeid og godt verktøy går det meste godt. Legg til at en fantastisk dugnadsgjeng her representert ved Terje, Are og Magnus øste av sine krefter. Da må det bli bra.

tak

Årsmøte 2021

Styret i Varanger Golfklubb har i møte 14.01 2021 besluttet at årsmøtet 2021 skal avholdes torsdag 18.03 2021. I hht klubbens vedtekter, § 13, skal årsmøtet kunngjøres minst 1 måned før det finner sted. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet utover vanlige årsmøtesaker må være styret i hende innen 01.03 2021.

Styret

Status klubbhus

Hei golfere!

Innvendig arbeid med klubbhuset går radig. Målet om at alt skal være ferdig til våren er godt innenfor rekkevidde. Nå har vi åpnet opp mellom det gamle og det nye. I den anledning fant vi en hilsen fra Aron Bedi datert 13.06 2004 (se bilde under). Aron kan få sine 2 kr tilbake ved å kontakte undertegnede. Jeg har også forsøkt å sette sammen en liten bildeserie som viser dugnadsinnsatsen frem til nå. Status er at alle tak og vegger er isolert og plastret. Taket er lektret ferdig. Det gjenstår noe vegg å lektre. Deretter skal delevegger settes opp slik at rørlegger og elektriker kan komme inn å gjøre sine installasjoner.

Vi regner med at vi er ferdige med lektring og delevegger før jul. Da vil det være en periode med stillstand i dugnadsarbeidet til det igjen blir klart for plateslåing av tak og vegger. Har du arbeidslyst og dugnadsinteresse er det bare å melde fra til undertegnede.

mvh 
Jens og dugnadsgjengen
dugnad1dugnad2

dugnad3dugnad4

dugnad5dugnad6

dugnad7dugnad8

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer