Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Gledelig nyhet - Heia Vadsø innvilget oss støtte

Gode golfere!

Stor  og gledelig var nyheten om at stiftelsen Heia Vadsø hadde innvilget oss en støtte på nesten kr 0,5 mill i støtte til ytterligere utbedring av golfbanen. For oss, som driver en sport hvor vi må eie, drive og utvikle vårt eget anlegg er dette veldig motiverende. Vi er sannelig heldig i Vadsø som har en patriot med både vilje og evne til å bidra på denne måten! Vi nytter denne og alle andre anledninger som byr seg til å takke både Jørgen og stiftelsen for rausheten og omtenksomheten de har for frivilligheten i Vadsø generelt og golfsporten spesielt! Det er helt uten sidestykke.

Så skal vi selvsagt levere. Vi skal nytte midlene til å skifte ut 2 stk greener samt «shine opp» treningsområdet og forskjønne foran klubbhuset. Vi har allerede bestilt nye greener hos Kringsjå Golf og er i samtaler med en samarbeidende maskinentreprenør. Ønsket og tanken er at vi kommer i gang så snart som mulig med treningsområdet og området foran klubbhuset. Greenene må avvente til noe senere pga leveringstiden. Vi ønsker å få dette gjort på en måte som sikrer at flest mulig medlemmer får spille mest mulig. Men, litt dugnad må påregnes. Dette kommer vi tilbake til.

Ellers har vi fått inn en helt ny kleskolleksjon samt baller. De ansvarlige planlegger en egen klubbkveld senere på våren hvor det blir anledning til å både prøve og shoppe. Så vil vi forsøke å avholde en liten årsfest i fbm åpningsturnering. Her oppfordres alle til å støtte opp under og delta. Meld dere på turneringer så snart som mulig slik at vi har oversikt over interessen. I flg terminlista skal første onsdagstreff finne sted 25. mai mens første helgeturnering/åpningsturnering skjer 29. mai. Dette er vel nært identisk med fjoråret. Hvorvidt våren i år er kommet like langt- eller like kort som i fjor kan hver enkelt bedømme selv på bildene under. Så kommer pro Ola Axelsson i perioden 8-10. juni. Her er det muligheter for å booke individuelle timer. Dette kommer vi ganske snart tilbake til.

Da gjenstår det bare å minne alle om å finne fram både dugnads- og golfutstyr. Det er ikke lenge igjen!

mai22

Årsmøte 2022

Styret har besluttet å innkalle til årsmøte 2022 torsdag 21.04 2022 kl 20.00 på rådhuset i Vadsø. Vedlagt sakspapirer til årsmøtet.

Sakspapirer

Årsmøte og årsfest 2022 avlyst

På grunn av lav påmelding har styret besluttet å flytte årsfesten til nærmere sesongstart. Også årsmøtet er utsatt til over påske. Det vil komme ny innkalling til årsmøte.

Styret

Rehabilitering av handicap

Varanger Golfklubb og Varanger Golfpark fant i fellesskap ut at de skulle tilegne den selvutnevnte byggelederen for det nye klubbhuset en rehabilieringspakke! Styrene mente åpenbart at byggelederrollen hadde gått kraftig ut over byggelederens handicap og at en større rehabilitering var nødvendig!

Les mer om resultatet av rehabiliteringspakken

Nytt fra styret

Både avslutningen av inneværende sesong og planlegging av ny er i full gang. I denne anledning er det noen forhold vi ønsker tilbakemelding fra medlemmene på;

 • Årsfest 2021, årsmøte 2022. Styret foreslår at disse to seansene slås sammen i et og samme møte. Først avholdes årsmøte med vanlige årsmøtesaker samt informasjon om kommende sesong (terminliste, turneringer osv) deretter avvikles årsfesten hvor også det deles ut premier tild de som har fortjent dette. Styret foreslår at man søker å avvikle dette i siste halvdel av mars-2022 og da selvsagt på vårt nye, fantastiske klubbhus!
  • Innspill, forslag til dette og ev alternative arrangementer mottas med takk
  • Konkrete forslag til datoer er også ønskelig
 • Pro-tilbud 2022. Vi er i dialog med Ola Axelsson (Golfbutikken, Kragerø) om et opplegg for tilbud av pro timer i 2022. Her kan det være snakk om både gruppetimer og enkelttimer. Aktuelt tidspunkt for dette er i uke 22 (dvs frem til 02.06 2022). Vi har her flere muligheter; -enten kan klubben garantere for et gitt antall timer/dager for når han skal være her eller så setter vi opp en liste over interesserte som da danner grunnlaget for hvor lenge han blir her. I tilfelle det første, hvor klubben f eks kjøper han for 2 dager, kan det resultere i at ikke alle får et tilbud.
  • Her både ønsker og behøver vi tilbakemelding fra de som ønsker pro timer med Axelsson
  • Gi også innspill på om man ønsker gruppetimer eller enetimer og ev hvor mange
 • Valg og deltakelse. På årsmøtet (ev i mars) skal det foretas nyvalg til både styret og til komiteer. Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg i klubbens drift. Ta kontakt selv om du skulle øsnke å sitte i styret, i traktoren eller i pro-shop. Alle jobber er like viktig og like nødvendig!

Banen stenger 17. oktober 2021

Det kunngjøres at banen stenger for sesongen søndag 17.10.2021.

Uavhengig av det vil banen være stengt dersom det er frost i gresset.

Vi takker for årets sesong, og styret er allerede godt i gang med å forberede neste sesong!

Så minner vi om at golfsimulatoren er åpen hele vinteren, så start treningen nå!

Du må registrere deg og booke time på http://www.vadsogs.ibooking.no/

Det er mulig å kjøpe enkelttimer, klippekort eller årskort.  Kanskje et gavekort til jul også er en god idé? 

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer