Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Årsmøte 2021

Styret i Varanger Golfklubb har i møte 14.01 2021 besluttet at årsmøtet 2021 skal avholdes torsdag 18.03 2021. I hht klubbens vedtekter, § 13, skal årsmøtet kunngjøres minst 1 måned før det finner sted. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet utover vanlige årsmøtesaker må være styret i hende innen 01.03 2021.

Styret

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer