Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Kjøp av Årsgreenfee uten spillerett

Ekstraordinært årsmøte vedtok 24.06 2020 å avvikle dagens ordning hvor kjøp av spillerett gir fritak for kjøp av årsgreen fee i det året man kjøper spilleretten. Årsmøtet åpnet videre opp for at årsgreen fee nå kan selges uavhengig av om man innehar spillerett eller ikke. Styret ble videre gitt fullmakt til å utforme dette prismessig. Styret har diskutert dette nærmere og kommet til at man ønsker å tilby alle medlemmer uten spillerett å kjøpe årsgreen fee til kr 4.500,-

Det opprettes egne kategorier for slik årsgreen fee i Vipps i løpet av kort tid.

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer