Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Medlemsinfo 1 2017

Gleder du deg til årets sesong?

Styret er igang med å forberede det meste, men våren kan vi jo ikke beslutte.

Har du tru på at Varanger golfpark åpner tidlig etter alt arbeidet som ble lagt ned i fjor?

Her får du informasjon fra styret i Medlemsinfo 1/2017.

Kanskje kommer våren snart?

Ute

 

 

Årsmøte 2017

Dugnad

Årsmøtet 2017 ble avholdt 28. februar. Det var tilbakeblikk på 2016, og nå ser vi fram mot årets sesong. 
Les årsmøteprotokollen.

Medlemskontigent og greenfee 2017

Årsmøtet i Varanger Golfklubb fastsatte følgende medlemskontigent og green fee priser for 2017:

Meldemskontigent2017

greenfee2017

I tillegg vil de som kjøper spillerett fra Varanger Golfpark AS (pt kr 7.000,-) tilbys gratis sesonggreen fee det året de kjøper spilleretten

Planer 2017

På årsmøtet i Varanger Golfklubb legges det opp til informasjon utover de vanlige årsmøtesakene. Dette er informasjon om nye utviklingsprosjekter 2017, baneoppgaver 2017 samt at det vil bli gitt informasjon om status i Varanger Golfpark AS.

Av nye utviklingsprosjekter er det omsøkt og etter hvert godkjent oppføring av 27 nye utslagssteder (tee steder) samt nytt idrettsbygg (garasje). De nye utslagsstedene skal bygges opp fra grunnen av. Det er mulig at plasseringen vil endres noe i fht dagens situasjon. Det som er sikkert er at de vil bli nye og større (matter på 3 x 2 m) og bygd opp av komprimerbare masser. Nedenfor er det en illustrasjon av hvordan disse kan komme til å se ut.

utslagsteder

Varanger Golfklubb har fått tilbud om å overta en relativt nyoppført garasje fra Forsvaret. Denne er i dag plassert på Forsvarets eiendom i Laksebybukt og vil bli delvis demontert og flyttet til golfbanen. Bygget er på ca 120 m2 og vil gi husly for våre maskiner og utstyr.

Av baneprosjekter forøvrig er det planlagt å sande- og børste greenene. Med bakgrunn i erfaringer fra sist sesong vet vi at noen greener må justeres med mer sand og alle bør børstes og valses på nytt. Videre har vi også et ønske om å «shine opp» området rundt putte-green. Ellers påpeker banekomiteen også at generelt forskjønningsarbeid bør prioriteres og de omtaler spesielt nytten ved hulladopsjon. Dette er noe som absolutt bør videreføres.

Årsmøte saksliste

Årsmøtet i Varanger Golfklubb avholdes tirsdag 28.02 2017 kl 18.00 på Scandic hotell Vadsø.

Her finner du sakslisten og årsrapport for 2016.

Velkommen til årsmøte!

Logoballer til medlemmene

logoballer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret har medlemstilbud på logoballer til kr 300,- pr dusin.  Du kan betale med mCash til Varanger golfklubb


logoballer

Golfbox

Samarbeidspartnere

SPb1

Sector Alarm

 Logo Harila 

eltele

 Logo Norconsult