Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
1503.04.92037
Telefon:
93431629
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør:

Bjørn Arne Pedersen

Bjørn fortsetter som leder

Årsmøtet i VGK er avviklet, og valgte Bjørn Arne Pedersen til å fortsette som leder. Som nye i styret ble Atle Malinen (nestleder) og Pontus Erikson valgt. Atle erstatter Vidar Pedersen som gikk ut etter 9 sammenhengende år i styret. 

Referat fra årsmøtet. 

Informasjon fra Sandmo. 

(02.03.2014)

Mer aktivitet i simulatoren

Les mer om trening og turneringsmuligheter i Vadsø Golfsimulator HER.

Innkalling årsmøte 2014

Det innkalles til ordinært årsmøte for Varanger Golfklubb

torsdag 27. februar 2014 kl 18:00 på Rica Hotell Vadsø.

Til behandling foreligger:

1. Åpning
2. Godkjenne innkalling og agenda
3. Velge dirigent, referent og to til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding for 2013
5 .Behandle regnskap for 2013
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta budsjett for 2014
9. Behandle organisasjonsplan
10. Valg
 
Ståle vil orientere om salg av gården, arbeidet med arealplan og kunstgress-prosjektet.

Sakspapirer blir sendt ut på mail og må medbringes til møtet.

Årsmeldinga kan du lese her.

Styret i Varanger Golfklubb

(16.02.14)

Ny mulighet Trener1-utdanning

Det er ny mulighet til Trener1-utdanning i 2014. Samlingene iår er lagt til Alta 9. - 11. mai og 26. - 28. september. Om du har LYST, TID og ANLEDNING til å ta denne utdanningen så meld din interesse til en i styret senest 28.februar. Styret prioriterer og melder på.

(10.02.2014)

Read more...

Årsmøte 27. februar

Det innkalles til ordinært årsmøte i Varanger Golfklubb torsdag 27. februar 2014 kl 18:00 på Rica Hotel Vadsø.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 13. februar, og kan gjerne sendes på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Fullstendig saksliste og sakspapirer blir lagt ut på nettsiden når dette er klart, ca en uke før årsmøtet.

Hilsen Styret

(19.01.2014)

 

FGT-datoer 2014 bestemt

På Finmarksmøtet i forbindelse med Golftinget ble datoer for FGT i 2014 bestemt:

Alta 28.-29. juni, Varanger 02.-03. august og Lakselv 23.-24. august.

Så kryss av i kalenderen.

(29.11.2013)

Golfbox

Sponsorer

Harila Logo_Varanger_Kraft rica
Saxi_3 logo_cmyk_ring dnblogo FINNMARKEN_web Logo_Autosalg_as rema_logo