Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
1503.04.92037
Telefon:
91558416
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør:

 

vedtak årsmøte 24. juni

Følgende vedtak ble fattet på ekstraordinært årsmøte 24. Juni :

  1. Varanger Golfklubb stifter et aksjeselskap med formål å kjøpe Golfbanen med nødvendige fasiliteter og utstyr, og drifte denne i fremtiden
  2. Styret i klubben gis fullmakt fra årsmøtet til å gjennomføre prosessen med tanke på klubbens og medlemmenes beste interesser.
  3. Banen vil etter kjøp skifte navn til Varanger Golfpark. Banen vil eies av selskapet Varanger Golfpark AS der Varanger Golfklubb har majoritet.
  4. Styret gis fullmakt til å velge styre for Varanger Golfpark.
  5. Om styret ikke finner at ett kjøp vil være i klubben og medlemmenes interesse, eller at de vurderer betingelsene eller konsekvensene ved ett kjøp til å kunne være i strid med medlemmenes interesser så bes de fremme dette for ett nytt årsmøte. Vesentlig endring i den pris og de betingelser det enkelte medlem må betale for å kunne bruke banen er ett grunnlag for at saken må tilbake til nytt årsmøte.
  6. Styrets fullmakt inkluderer det nye selskapets kjøp av banen sam videreutvikling av banen med kunstgressgreener, vanningsanlegg mm .
  7. Årsmøtet forutsetter at man i prosessen kvalitetssikrer med Norges golfforbund slik at man opererer i tråd med lover og vedtekter.

_______________________________________________________________________________________________

protokoll fra årsmøtet blir sendt ut ( og lagt ut )der stemmegivning og alternative forslag fremkommer.

Alle greener i bruk

I går 30 Juni ble alle greenene tatt i bruk. Banekomiteen har bevisst ventet for å sørge for best mulige forhold fremover. Dagens onsdagstreff 1. Juli går derfor på full bane og fine forhold.  

Nytt Styre

Ekstraordinært årsmøte 24. Juni valgte nytt styre :

leder: Knut Busk ( ny leder )

nestleder: Vivian Wara ( ny nestleder )

Styremedlemmer:

Pontus Erikson

Norunn Harila

Martin Pedersen ( ny )

Per ivar Harila (ny)

vara: Kristoffer Tandberg , Aud Marit Evjen

Finnmark Golf Tour i Lakselv

Her er invitasjon til første runde i årets Finnmark Golf Tour. Den går i Lakselv 4. - 5. juli 2015.

Invitasjon Harila Finnmark Golf Tour.

Reglement FGT 2015

Bjørn Arne trekker seg som leder

Bjørn Arne Pedersen har trukket seg som leder for Varanger Golfklubb.

Inntil videre vil Knut Busk fungere som leder av styret.

Det vil snarlig bli innkalt til ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder og suplering av styret.

Det vil bli gitt mer informasjon om dette og status på prosessen om overtagelse av banen på medlemsmøte onsdag 10. juni på Klubbhuset, umiddelbart etter onsdagstreffet ca kl 20:00.

Banen er åpen

Sandmo Golfbane åpner 1. juni. Foreløpig er det spill på vintergreener. Og første onsdagstreff blir det nå førstkommende onsdag den 3. juni.

Golfbox

Samarbeidspartnere

Harila sectorlogoLogo_Varanger_Kraft dnblogoSaxi_3eltele IT for næringslivet blå 1024rica

FINNMARKEN_webrema_logologo_cmyk_ring