Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
1503.04.92037
Telefon:
91558416
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør:

 

Årsfest

Årsfesten 2016

Tradisjonen tro arrangeres årsfesten på INDIGO. Tradisjonelt med buffet, konkurranser, premieutdelinger og sosialt lag.

 Årsfesten arrangeres fredag 20. november klokken 19:00 . Påmelding til Vivian Wara, tlf: 990 42 238 innen 15. november .

Styret

Årsmøte 2016

Åsmøtet 2016 avholde mandag 29. februar

vanlige årsmøtesaker

informasjon vedrørende overtakelse av Golfbanen

 

Saker som ønskes behandles må leveres inn for styret senest 15. februar

styret

Informasjon Golfparken

Arbeidet med overtakelse og videreutvikling av Golfanlegget går stadig fremover.

Følgende miliepæler er allerede på på plass:

 • Finansiering bank
 • Godkjenning av selskapet Varanger Golfpark AS
 • Avtaler med tidligere eier
 • Anleggene er inne i kommunens plan for idrett og friluft
 • Prosjektet har fått idrettsfunksjonell godkjenning

Selve sluttarbeidet med utarbeidelsen av selve tippemiddelsøknaden pågår frem til frist 15. november. Som siste punkt ligger spørsmål om kommunal mellomfinansiering av spillemidlene, samt påkrevd kommunal garanti på prosjektene. ( Garantien er et krav som vi ikke kommer utenom). Dette vil bli avklart 17. desember i kommunestyret i Vadsø.

Hvis dette går i orden overtar vi banen, etablerer kunstgress på de 7 greenene som ikke har det og gjør en nyinvestering på vanningsanlegget. alt dette gjøres på våren 2016.

Se forøvrig vedlagte link for mer opplysninger

status varanger Golfpark pr. oktober 2015 

 

DNB - open søndag 16.august

søndag 16.august arrangeres DNB open. Turneringsformen er slaggolf med Max. Antall slag lik hullets par + 5 . Dvs. Max 8 slag på par 3 hull, 9 slag på par 4 hull og 10 slag på par 5 hull. Det er netto score med 100% handicapregulering. 18 hull. Det plukkes når det er brukt +4 slag på hullet og da noteres Max. Antall slag. Det vil si at din score blir antall slag minus ditt Slaghandicap (SH) . Påmelding i Golfbox.

for spiller over 37 spilles Stableford, men det kan deltas i Slag, men da med HC 36. 

turneringsutvalget 

Finnmarksmesterskapet

Varanger Golfklubb inviterer til

Finnmarksmesterskap i golf

22. og 23. august 2015 og 3. runde på Finnmark golftour

I utgangspunktet er alle med i Finnmarksmesterskapet, men de som spiller i Stableford må hulle ut for å få fullført i FM.

I sammenlagt-turneringen Harila Finnmark Golf Tour møtes vi til tredje dyst for sesongen. Det konkurreres i til sammen 5 klasser, fordelt på handicap, spilleform, alder og kjønn.

Vi ønsker spillere fra hele fylket hjertelig velkommen til Sandmo Golfbane i Vestre Jakobselv.

Finnmarksmesterskapet avvikles som slagspill uten handicap i to klasser, damer og herrer.

For fullstendige turneringsregler og priser henvises til Golfbox.

Påmelding gjøres i Golfbox, med påmeldingsfrist 19. august kl 20:00.

Nærmere opplysninger i Golfbox og www.varangergolf.no

Kontaktpersoner: Tore Lønnhaug tlf 9115037 og Vivian Wara tlf 99042238

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG GOLFHELG I VARANGER!

vedtak årsmøte 24. juni

Følgende vedtak ble fattet på ekstraordinært årsmøte 24. Juni :

 1. Varanger Golfklubb stifter et aksjeselskap med formål å kjøpe Golfbanen med nødvendige fasiliteter og utstyr, og drifte denne i fremtiden
 2. Styret i klubben gis fullmakt fra årsmøtet til å gjennomføre prosessen med tanke på klubbens og medlemmenes beste interesser.
 3. Banen vil etter kjøp skifte navn til Varanger Golfpark. Banen vil eies av selskapet Varanger Golfpark AS der Varanger Golfklubb har majoritet.
 4. Styret gis fullmakt til å velge styre for Varanger Golfpark.
 5. Om styret ikke finner at ett kjøp vil være i klubben og medlemmenes interesse, eller at de vurderer betingelsene eller konsekvensene ved ett kjøp til å kunne være i strid med medlemmenes interesser så bes de fremme dette for ett nytt årsmøte. Vesentlig endring i den pris og de betingelser det enkelte medlem må betale for å kunne bruke banen er ett grunnlag for at saken må tilbake til nytt årsmøte.
 6. Styrets fullmakt inkluderer det nye selskapets kjøp av banen sam videreutvikling av banen med kunstgressgreener, vanningsanlegg mm .
 7. Årsmøtet forutsetter at man i prosessen kvalitetssikrer med Norges golfforbund slik at man opererer i tråd med lover og vedtekter.

_______________________________________________________________________________________________

protokoll fra årsmøtet blir sendt ut ( og lagt ut )der stemmegivning og alternative forslag fremkommer.

Golfbox

Samarbeidspartnere

Harila sectorlogoLogo_Varanger_Kraft dnblogoSaxi_3eltele IT for næringslivet blå 1024rica

FINNMARKEN_webrema_logologo_cmyk_ring