Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
1503.04.92037
Telefon:
93431629
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør:

Bjørn Arne Pedersen

Simulatornytt

Info fra VGS.

Simulatornytt

Info fra VGS

Bjørn Arne fortsetter som leder

Bjørn Arne Pedersen fikk fornyet tillit som leder i klubben under årsmøtet som ble avviklet forleden. Som nye i styret kom Knut Busk inn som nestleder, og Vivian Wara som styremedlem. Årsmøtet kunne se tilbake på et godt sportslig, men et dårlig økonomisk år. Medlemskontingenten holdes uendret, og årsmøtt vedtok et meget nøkternt budsjett for 2015.

Referat fra årsmøtet kan leses HER.

På bildet det nye styret: Bak f.v. Norunn Fløtre Harila, Tor Røsten, Bjørn Arne Pedersen. Foran f.v. Vivian Wara og Knut Busk. Pontus Erikson var fraværende da bildet ble tatt.

Nytt styre VGK

Nye onsdagstreff i simulatoren

Info fra Vadsø Golfsimulator.

Innkalling årsmøte 2015

Det innkalles til ordinært årsmøte for Varanger Golfklubb

torsdag 26. februar 2015 kl 18:00 på Scandic Hotell Vadsø.

Til behandling foreligger:

1. Åpning
2. Godkjenne innkalling og agenda
3. Velge dirigent, referent og to til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding for 2014
5 .Behandle regnskap for 2014
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta budsjett for 2015
9. Behandle organisasjonsplan
10. Valg
 
Sakspapirer blir sendt ut på mail og må medbringes til møtet.

Vel møtt!

 Årsmelding 2014 kan leses her.

Styret i Varanger Golfklubb

(12.02.2015)

Golfbox

Samarbeidspartnere

Harila sectorlogoLogo_Varanger_Kraft dnblogoSaxi_3eltele IT for næringslivet blå 1024rica

FINNMARKEN_webrema_logologo_cmyk_ring