Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
1503.04.92037
Telefon:
91558416
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør:

 

DNB - open søndag 16.august

søndag 16.august arrangeres DNB open. Turneringsformen er slaggolf med Max. Antall slag lik hullets par + 5 . Dvs. Max 8 slag på par 3 hull, 9 slag på par 4 hull og 10 slag på par 5 hull. Det er netto score med 100% handicapregulering. 18 hull. Det plukkes når det er brukt +4 slag på hullet og da noteres Max. Antall slag. Det vil si at din score blir antall slag minus ditt Slaghandicap (SH) . Påmelding i Golfbox.

for spiller over 37 spilles Stableford, men det kan deltas i Slag, men da med HC 36. 

turneringsutvalget 

Finnmarksmesterskapet

Varanger Golfklubb inviterer til

Finnmarksmesterskap i golf

22. og 23. august 2015 og 3. runde på Finnmark golftour

I utgangspunktet er alle med i Finnmarksmesterskapet, men de som spiller i Stableford må hulle ut for å få fullført i FM.

I sammenlagt-turneringen Harila Finnmark Golf Tour møtes vi til tredje dyst for sesongen. Det konkurreres i til sammen 5 klasser, fordelt på handicap, spilleform, alder og kjønn.

Vi ønsker spillere fra hele fylket hjertelig velkommen til Sandmo Golfbane i Vestre Jakobselv.

Finnmarksmesterskapet avvikles som slagspill uten handicap i to klasser, damer og herrer.

For fullstendige turneringsregler og priser henvises til Golfbox.

Påmelding gjøres i Golfbox, med påmeldingsfrist 19. august kl 20:00.

Nærmere opplysninger i Golfbox og www.varangergolf.no

Kontaktpersoner: Tore Lønnhaug tlf 9115037 og Vivian Wara tlf 99042238

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG GOLFHELG I VARANGER!

vedtak årsmøte 24. juni

Følgende vedtak ble fattet på ekstraordinært årsmøte 24. Juni :

  1. Varanger Golfklubb stifter et aksjeselskap med formål å kjøpe Golfbanen med nødvendige fasiliteter og utstyr, og drifte denne i fremtiden
  2. Styret i klubben gis fullmakt fra årsmøtet til å gjennomføre prosessen med tanke på klubbens og medlemmenes beste interesser.
  3. Banen vil etter kjøp skifte navn til Varanger Golfpark. Banen vil eies av selskapet Varanger Golfpark AS der Varanger Golfklubb har majoritet.
  4. Styret gis fullmakt til å velge styre for Varanger Golfpark.
  5. Om styret ikke finner at ett kjøp vil være i klubben og medlemmenes interesse, eller at de vurderer betingelsene eller konsekvensene ved ett kjøp til å kunne være i strid med medlemmenes interesser så bes de fremme dette for ett nytt årsmøte. Vesentlig endring i den pris og de betingelser det enkelte medlem må betale for å kunne bruke banen er ett grunnlag for at saken må tilbake til nytt årsmøte.
  6. Styrets fullmakt inkluderer det nye selskapets kjøp av banen sam videreutvikling av banen med kunstgressgreener, vanningsanlegg mm .
  7. Årsmøtet forutsetter at man i prosessen kvalitetssikrer med Norges golfforbund slik at man opererer i tråd med lover og vedtekter.

_______________________________________________________________________________________________

protokoll fra årsmøtet blir sendt ut ( og lagt ut )der stemmegivning og alternative forslag fremkommer.

Varanger Golfpark AS stiftet

Som oppfølging av årsmøtevedtaket 24.juni ble det 2. Juli avholdt stiftelsesmøte for det nye selskapet. 

Som styreleder er valgt Per Ivar Harila. Styremedlemmer er Henry Wickstrøm og Knut Busk. 

Det jobbes med tanke på å gjennomføre vedtaket fra årsmøtet om å få til ett kjøp av banen. 

Dag Evjen er daglig leder for selskapet Varanger Golfpark AS

Alle greener i bruk

I går 30 Juni ble alle greenene tatt i bruk. Banekomiteen har bevisst ventet for å sørge for best mulige forhold fremover. Dagens onsdagstreff 1. Juli går derfor på full bane og fine forhold.  

Nytt Styre

Ekstraordinært årsmøte 24. Juni valgte nytt styre :

leder: Knut Busk ( ny leder )

nestleder: Vivian Wara ( ny nestleder )

Styremedlemmer:

Pontus Erikson

Norunn Harila

Martin Pedersen ( ny )

Per ivar Harila (ny)

vara: Kristoffer Tandberg , Aud Marit Evjen

Golfbox

Samarbeidspartnere

Harila sectorlogoLogo_Varanger_Kraft dnblogoSaxi_3eltele IT for næringslivet blå 1024rica

FINNMARKEN_webrema_logologo_cmyk_ring